نوشته‌ها

آنالیز رفتار کاربران سایت و رصد کارهای آنها

رفتارشناسی و آمارگیری دقیق بازدیدکنندگان در سایت (hotjar)

سرویس hotjar که حتی گوگل آنالیتیکز نیز قادر به ارائه چنین آمار خاص و کاربردی نیست، آمارهایی کاملا در خدمت طراحی سایت به منظور بالابردن میزان فروش و سود آوری